YÜKSEKÖĞRENİM

Yüksek okul? Üniversite?
Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, post-doktora...

Okumayan dertli; ama sanki okuyan daha da dertli. Üniversiteyi terk ettikten sonra kurdukları işlerde çok başarılı olanların her gün önümüze örnek olarak sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz.
Onların fikirlerini, çalışkanlıklarını, cesaretlerini, kararlılıklarını sonuca ulaştıranlarsa genelde üniversite mezunları.
Hatta bunlara ek olarak doktorasını tamamlamış ve önde gelen firmalarda araştırmacı olarak çalışanlar var.

Harvard'a gidemeyip Harran'a gitmek yolun sonu mu?

 

Dünden Bugüne — Nitelikten Niceliğe

Türkiye’de yükseköğretim denince öğrencilerin aklına ilk gelen hangi üniversiteye nasıl girileceğidir. Giriş sınavları bir kabus gibi herkesin üzerine çökmüş durumdadır. Sadece öğrencilerin değil, okulların, öğretmenlerin ve velilerin üzerinde de baskı yaratmaktadır.

Dershaneye gidebilenler, özel ders alabilenler avantajlı sayılıyor. Özellikle BoğaziçiODTÜİTÜ, Hacettepe Tıp ve de pek çok tıp bölümüyle son yıllarda belirli vakıf üniversitelerinin burslu bölümlerine girmek isteyen öğrencilerin işi hiç de kolay değil. Maddi imkanları olanlar ya da bir şekilde burs bulanlar rotayı yurtdışı üniversitelerine de çevirmekte.

Ne var ki küreselleşmenin getirdiği rekabetin de artmasıyla artık üniversitelerin bizzat kendileri de sıralama yarışına dahil edilmiş durumda. Dünyada ilk kaç yüzdeyiz. İlk 100’e üniversitemiz girecek mi? “Tamam ülkemizde bir HarvardOxford olduğunu iddia etmiyorduk ama durumumuz bu kadar mı kötü?”

İsterseniz bu tartışmalara geçmeden önce yükseköğretim sistemimizin tarihsel gelişimine kısaca bir göz atalım.

Türkiye yükseköğretim tarihini merak edenlerin başvurabilecekleri önemli kaynaklardan aklıma ilk geleni Emre Dölen’in Bilgi Yayınlarından çıkan 5 ciltten oluşan Türkiye Üniversite Tarihi serisi. Daha kısa bir yazı arıyorsanız şu Türkçe makaleye bakın:

Günay, D., & Günay, A. 1933’den günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve bilim dergisi2011(1), 1–22.

Cumhuriyet tarihinde devlet tarafından kurulan ilk yükseköğretim kurumları, 1933’te Osmanlı döneminden kalan İstanbul Darülfunun’un kaldırılıp yerine kurulan İstanbul Üniversitesi ve aynı yıl içerisinde Ankara’da Yüksek Okulu’nu Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne dönüştürülen 1940’ların ortalarında İstanbul’daki Yüksek Mühendis Mektebi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi ve Ankara’da açılan Ankara Üniversitesi ile 1950’li yılların ortalarına kadar üniversite eğitimi sadece İstanbul ve Ankara illerinde mevcut olmuştur. (Bu üniversitelerin dışında İstanbul’da Amerikan üniversitesi olarak eğitim veren Robert Kolej de İstanbul’daki yükseköğretim kurumları arasında sayılabilir.)

1950’lere geldiğimizde ise Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kurulmasının yanısıra ilk kez İstanbul ve Ankara dışında da üniversitelerin kurulması kararlaştırılmış ve bunu takiben Erzurum’da Atatürk Üniversitesi, İzmir’de Ege Üniversitesi, Trabzon’da da Karadeniz Teknik Üniversitesiaçılmıştır.

1960’larda açılan tek üniversite önceleri Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak sağlık bilimleri alanında eğitim veren ve 1967’de üniversite statüsü alan Hacettepe Üniversitesi’dir.

1970'lerde Robert Kolejinin Türk hükümetine devredilmesiyle oluşan Boğaziçi Üniversitesi’nin dışında Türkiye’nin her bölgesinde en az birer üniversite açılmıştır: Çukurova (Adana), Dicle (Diyarbakır), Anadolu (Eskişehir), Cumhuriyet (Sivas), Uludağ (Bursa), Fırat (Elazığ), Selçuk (Konya), İnönü (Malatya), Ondokuz Mayıs (Samsun), Erciyes (Kayseri).

1980'lerin hemen başında Türkiye’deki yükseköğretim sistemine olan etkisi halen devam etmek olan kayda değer en önemli gelişme Yüksek Öğretim Kurulu’nun kurulmasıdır. (YÖK değerlendirmesini bu yazıda yapmayıp yeni bir başlık altında tek başına ele alsak sanırım daha doğru olur.) 
1980'lerde üniversite statüsü verilen Gazi, Marmara, Yıldız Teknik, Mimar Sinan gibi köklü okulların yanında ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent de açıldı.

1990'larda hızla artmaya başlayan üniversite sayısı 2000'li yıllardaki “her ile bir üniversite” politikası ile katlanarak artmaya devam etti. Devlet üniversitelerinin sayısı 100'ü geçti. Devlet üniversitelerinin dışında başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde açılan vakıf üniversiteleri de eklenince bugün Türkiye’de aktif olan üniversite sayısını neredeyse 200'e getirdik. (YÖK’ün sitesi için https://yokatlas.yok.gov.tr/index.php)

Sayıları konuşmak kolay. Nicelik kısmı da bir başarı ama bugünün dünyasın asıl zor olan nitelikli eğitim verebilmek ve bunu koruyabilmek. İşte bu açıdan Türkiye’nin durumunu uluslararası sıralamalar da ortaya koyuyor. Tablo hiç de iç açıcı değil.

Tabii dünyanın önde gelen tüm üniversitelerinde Türkiye’de lisans tamamlayıp yüksek lisans, doktora, araştırmacı, öğretim görevlisinde olan çok sayıda kişi var.

Türkiye’de eğitim berbat, yurtdışına gidip çok iyi eğitim yapacağım”diyen her yaşta öğrenciye rastlıyorum. Yok yani şimdi kalkıp Türkiye’deki üniversite eğitimini savunacak değilim, ama bu yazıların devamında “haklısınız” diyerek durumu pekiştirmek yerine Türkiye’de de kalsanız yurtdışına da gitseniz aslında meselenin kendinizi üzerinde çalıştığınız konuya ne kadar adadığınız, kendinizi geliştirmek için ne kadar zorladığınız üzerine olduğunu hatırlıyor olacağım.